„Nowa szansa na pracę” - projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Nowa szansa na pracę

„Nowa szansa na pracę” – jest projektem projekt dla osób z niepełnosprawnościami, mającym na celu uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu.

Wymagania dotyczące uczestników:

– status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka)

– wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów

– miejsce zamieszkania – woj.mazowieckie

– pozostawanie bez pracy

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Absolwent.

Cel projektu: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez udział w szkoleniach oraz stażu

UWAGA – w projekcie tylko 30 miejsc!

 

Aby przystąpić do projektu należy:

– wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową

– dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.)

– dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 30 stycznia 2023:

– emailem projekt@stowarzyszenie.edu.pl

– osobiście: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

 

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:

– indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin

– indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin

– szkolenia interpersonalne – w tym: autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, radzenie sobie ze stresem, motywacja, asertywność – 10 godzin

– szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy

– staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy, po których istnieje możliwość zatrudnienia

 

Korzyści z udziału w projekcie:

– możliwość podjęcia zatrudnienia po odbyciu szkolenia zawodowego, a następnie stażu u pracodawcy

– stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu

– możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów

– określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy

– podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy

– nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia

 

Termin rekrutacji: do końca stycznia 2023r.

 

Ramowy harmonogram działań:

– styczeń 2023 – rekrutacja uczestników

– luty – marzec 2023 – doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia interpersonalne

– kwiecień – maj 2023 – szkolenia zawodowe

– maj – wrzesień 2023 – staże zawodowe

 

Kontakt dla uczestników w sprawie udziału w projekcie:

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

projekt@stowarzyszenie.edu.pl

Tel. 22 497 57 69

osoby niepelnosprawne

Udostępnij wpis:

13 stycznia 2023