Nowa specjalność na kierunku Zdrowie Publiczne!

Nowa specjalność na kierunku Zdrowie Publiczne!
Organizacja placówek ochrony zdrowia – to nowa specjalność utworzona na kierunku Zdrowie Publiczne, studia na tej specjalności można podjąć już od października 2022 r.!

Specjalność powstała dla osób zainteresowanych zarządzaniem w branży medycznej, interesujących się tworzeniem nowoczesnych i spełniających najwyższe wymagania placówek o charakterze medycznym.

Organizacja placówek ochrony zdrowia przygotuje studenta do roli specjalisty, którego kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w każdej jednostce świadczącej usługi z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności na stanowiskach managerskich średniego i wyższego szczebla. Absolwent tej specjalności pozna zasady zarządzania organizacją, sposób obiegu dokumentów, w tym obiegu elektronicznego, istotne zagadnienia z zakresu administracji oraz rozliczeń finansowych. Podczas zajęć wykona praktyczne projekty doskonalenia procesu zarządzania oraz podnoszenia jakości świadczonych usług dzięki czemu będzie przygotowany m.in. do podjęcia współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Połączenie wiedzy z zakresu dziedzin medycznych, administracji i zarządzania pozwoli dostrzec, jak istotną jest społeczna odpowiedzialność, która spoczywa na kadrze kierowniczej placówek ochrony zdrowia.

Przedmioty specjalnościowe to m.in.:

  • Zarządzanie strategiczne i kooperencja w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
  • Prawo i administracja w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
  • Analiza ekonomiczna i finansowa w jednostkach ochrony zdrowia
  • Marketing usług zdrowotnych
  • Restrukturyzacja placówek ochrony zdrowia
  • Psychologia zachowań pacjenta
  • Społeczna odpowiedzialność jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw, majątkiem i aktywami

 

Zapisz się już dziś! REKRUTACJA ONLINE

 

zdrowie""

Udostępnij wpis:

15 czerwca 2022