NOTYFIKACJA DYPLOMÓW ZGODNIE Z ART. 21(7) DYREKTYWY 2005/36/WE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

NOTYFIKACJA DYPLOMÓW ZGODNIE Z ART. 21(7) DYREKTYWY 2005/36/WE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

IMG 7342

Z wielką radością informujemy, że państwa członkowskie Unii Europejskiej i Komisja Europejska pozytywnie oceniły i zaakceptowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura prowadzonego przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Termin publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej planowany jest na czwarty kwartał 2015 roku.

Oznacza to, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ będzie podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Więcej informacji o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych znajduje się w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Udostępnij wpis:

2 lipca 2015