NOMINACJA DLA WSEIZ W KONKURSIE EDUINSPIRACJE

NOMINACJA DLA WSEIZ W KONKURSIE EDUINSPIRACJE

IMG 7342

Pod koniec 2018 nasza Uczelnia została nominowana w konkursie EDUinspiracje w sektorze „Szkolnictwo wyższe”  za „mobilność studentów i pracowników w Programie Erasmus+”. To duże wyróżnienie, za które dziękujemy, zwłaszcza że wśród nominowanych jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną! Cieszymy się z tego, że wyjazdy z Programu Erasmus+ są popularne w WSEiZ, zarówno wśród studentów, jak i wykładowców oraz pracowników administracji.

Do konkursu nominowani byli: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warszawski oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Celem konkursu EDUinspiracje jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Ostatnia edycja odbyła się po hasłem „Podziel się sukcesem!”.

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, POWER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Gala Konkursu odbyła się 5 grudnia w Warszawie, na której była obecna p. dr Justyna Kłys, Prorektor WSEiZ.

Udostępnij wpis:

25 stycznia 2019