Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie!

W tym roku w ramach wydarzenia zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy fotografii „Element szczególny w otoczeniu – zmiany”. Prezentacja prac wykładowców WSEiZ odbędzie się w atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16, 15 maja 2021 roku oraz będzie relacjonowana na żywo od godziny 18:00 na kanale YouTube WSEiZ.

KILKA SŁÓW O WYSTAWIE


Najnowsza prezentacja dorobku naukowo-artystycznego pracowników dydaktycznych Wydziału Architektury WSEiZ oraz przedstawicieli innych ośrodków akademickich odbyła się w ramach V edycji Konferencji KRAJart 2019 pod wspólnym tytułem „Element szczególny w otoczeniu – zmiany”.

Tematyka tej konferencji poświęcona została szeroko rozumianym zmianom zachodzącym zarówno w przestrzeni naturalnej, jak i kulturowej, które wywierają znaczący wpływ na poziom życia współczesnego człowieka. Wielką wartością wzbogacającą każdą z odbytych konferencji naukowych są dla naszego środowiska dydaktyczno-artystycznego organizowane równolegle działania artystyczne, przyjmujące formę plenerów fotograficznych. Dogodne położenie geograficzne Zakopanego, jako miejsca organizacji konferencji, umożliwia różne formy artystycznej ekspresji, której tematyką stają się unikalne walory przyrodnicze i kulturowe Tatr i Podhala.

Dominowały zagadnienia związane z:
• kształtowaniem dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo),
• waloryzacją miejsca i obiektu oraz rolą estetycznego kształtowania otoczenia,
• krajobrazem kulturowym i problematyką jego ochrony,
• przenikaniem kultur i kulturą transgraniczną,
• kształtowaniem żywej materii przyrodniczej,
• tworzeniem dzieł sztuki i ich ekspozycją,
• kształtowaniem otoczenia dzieł sztuki,
• ekspozycją elementów szczególnych w krajobrazie,
• wpływem działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe.

Kuratorem pleneru był profesor Przemysław Krajewski, który przybliżył uczestnikom tło historyczne, podkreślił związki regionu z Polską, zachęcił do wnikliwych poszukiwań zarówno elementów i zjawisk ponadczasowych, jak i przejawów zmian.
Istotny wpływ na jakość zebranego materiału fotograficznego miała dr hab. sztuki Anna Plewka, doradca artystyczny pleneru, która zapoznała uczestników z wymaganymi parametrami technicznymi fotografii i w razie potrzeby służyła ekspercką pomocą.

Wszyscy uczestnicy uznali plener za ważne wydarzenie, które zaowocowało nie tylko ciekawymi pracami fotograficznymi, ale również pogłębioną integracją środowiska naukowo-artystycznego skupionego wokół Wydziału Architektury WSEiZ.

Udostępnij wpis:

11 maja 2021