NOC MUZEÓW 2017 W WSEiZ

NOC MUZEÓW 2017 W WSEiZ

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym serdecznie zapraszają na „Noc Muzeów w WSEiZ… z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym”.

Zapraszamy 20 MAJA 2017 r., od godz. 16.00, do budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16.

 

NOC MUZEÓW w WSEiZ… z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu to m.in.:

• wystawa fotografii pt. Wisła (atrium budynku).
• warsztaty ceramiczne (godz. 16.15, atrium budynku).
• wykład „Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym” – prelekcję wygłosi dr Seweryn Kuter (godz. 19.00, aula nr 25).
• prezentacja „Edward Hartwig jakiego nie znacie… fotografie ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym ” – prelekcję wygłosi Ewa Hartwig-Fijałkowska (godz. 19.20, aula nr 25).

Do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów w WSEiZ zaprosiliśmy Muzeum Nadwiślańskie, którego siedziba znajduje się w Kazimierzu Dolnym. Muzeum Nadwiślańskie zawiera w swojej
nazwie bezpośrednie odniesienie do lokalizacji (oddziały Muzeum położone są nad dwoma brzegami Wisły) co w dużym stopniu ukierunkowuje charakter działań muzealnych, nastawionych na upowszechnianie wiedzy
o znaczeniu rzeki w gospodarce, historii i kulturze, ale także propagowanie postaw ekologicznych, mających służyć zachowaniu środowiska naturalnego. Ponieważ zaś Rok 2017 uchwalony
został przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły cieszy nas, że w Noc Muzeów udało się połączyć dwie instytucje, których lokalizacje związane są z tą piękną polską rzeką oraz którym zależy na
upowszechnianiu wiedzy i postaw ekologicznych oraz, dla których znaczącym elementem działalności jest edukacja kulturalna.

Muzeum Nadwiślańskie posiada bogate i różnorodne zbiory, na które składa się ponad 20 tysięcy eksponatów, gromadzonych systematycznie od pół wieku. Oglądać je można w zabytkowych,
niejednokrotnie unikalnych w skali kraju budowlach, takich jak Kamienica Celejowska, spichlerz zbożowy Mikołaja Przybyły, dzwonnica fary kazimierskiej,
Willa pod Wiewiórką Marii i Jerzego Kuncewiczów, zamek i dwór w Janowcu czy pałac Czartoryskich w Puławach.

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów, Muzeum Nadwiślańskie zaprezentuje w atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16 wystawę fotografii pt. Wisła.

Wystawa ta obrazuje Małopolski Przełom Wisły, który stosunkowo wąską doliną przecina wyżynne obszary na 80-kilometrowym odcinku od Zawichostu po Puławy. Prawe jej zbocza miejscami wznoszą się na wysokość 90 metrów ponad lustrem wody. Pomimo prób regulacji Wisła zachowała tu charakter rzeki dzikiej i nieujarzmionej. Tworząc dominantę w krajobrazie zachwyca malowniczymi meandrami, wyspami i starorzeczami.
Niedostępne, porośnięte wiklinami brzegi, wapienne skarpy z ciepłolubną roślinnością oraz liczne wyspy zamieszkiwane przez tysiące mew i rybitw stanowią o wyjątkowości tego terenu.
Obok przyrody, nie sposób nie zauważyć licznych śladów obecności człowieka: urokliwych nadwiślańskich wiosek, pasących się na łąkach krów, coraz rzadszych już łódek–pychówek czy wreszcie monumentalnych ścian
kamieniołomów oraz malowniczych miasteczek, jak choćby Janowca czy Kazimierza Dolnego.
To właśnie pomiędzy Janowcem a Parchatką rzeka osiąga swój najwęższy i najgłębszy punkt, a jej dolina nie przekracza tu 1 kilometra szerokości. Dzięki temu Wisła właśnie na tym odcinku jest szczególnie atrakcyjna.
Patrząc na nią z perspektywy kazimierskiego nadbrzeża, zadziwia ogrom płynącej wody. Nasze oczy instynktownie podążają na drugi nieuregulowany brzeg, porośnięty wilgotnym lasem topolowo-wierzbowym.
Często postrzegamy ją jako przeszkodę utrudniającą dostanie się na drugi brzeg.
Czasami jawi nam się jako niszczycielski żywioł niosący wraz ze swymi wodami spustoszenie. Tak wygląda Wisła z naszego punktu widzenia… A gdyby tak spojrzeć na nią z innej perspektywy? Wzbić się w powietrze i popatrzeć z góry na nadwiślański krajobraz? Tylko z dystansu można zauważyć najbardziej istotne cechy tej niezwykłej krainy. Może takie spojrzenie na Małopolski Przełom Wisły pozwoli zrozumieć, że mamy do czynienia z czymś niebanalnym? Dopiero z tego punktu widzenia obserwujemy wrzecionowato wydłużone wyspy,
liczne piaszczyste łachy, szeroko rozpościerającą się dolinę i rzekę, która wije się jak wstęga.
Niniejsza wystawa jest okazją do zwiedzenia Małopolskiego Przełomu Wisły z innej perspektywy, do spojrzenia na ten malowniczy fragment naszego kraju ptasimi oczyma. Taka okazja rzadko się zdarza…
Autorami większości prezentowanych prac są fotograficy – Rafał Siek i Artur Tabor.

W zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego znajduje się również bogata kolekcja fotografii jednego z najbardziej znanych na świecie polskich fotografików,
uznawanego za artystę wszechstronnego, łączącego w pracach fotografię i grafikę, zafascynowanego na równi pejzażem i człowiekiem, fotografią teatralną, architekturą, szczegółem – Edwarda Hartwiga.
Prezentacja twórczości artysty, z którą zapozna nas Pani Ewa Hartwig-Fijałkowska (córka artysty) będzie wspaniałym uzupełnieniem do wystawy, którą Muzeum Nadwiślańskie zaprezentuj w WSEiZ.

Zapraszamy również na zorganizowane w Uczelni po raz pierwszy warsztaty ceramiczne, które odbędą się w holu budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16.
Zajęcia rozpoczną się o godz. 16.00 i odbędą się pod czujnym okiem specjalistów z Muzeum Nadwiślańskiego!

TEGO SAMEGO DNIA ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA DZIEŃ OTWARTY w WSEiZ

 

 

Udostępnij wpis:

11 maja 2017