Neutralność klimatyczna

Warsztaty

Już 18 listopada zaczynają się warsztaty S.O.S. City 2050, organizowane przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego,  na temat adaptacji miast do zmian klimatycznych i neutralności klimatycznej.

Warsztaty odbywać się będą online na platformie Microsoft Teams oraz za pośrednictwem Facebook Transmisja w wydarzeniu Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego WA PW odnośnik, w dniach 18.11-19.11  godzinach 17:00–20:00.

WSEiZ jest oficjalnym partnerem wydarzenia.

Do udziału zapraszamy studentów kierunku Architektura jak i kierunku Ochrona Środowiska.

Warsztaty mają polegać na opracowaniu propozycji zagospodarowania terenu na Muranowie w Warszawie. Nowy sposób zagospodarowania ma odpowiadać wdrażaniu założeń neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050 a jednocześnie być odpowiedzią na problemy związane z dogęszczaniem tkanki miejskiej i przeciwdziałaniem zjawisku ,,wyspy ciepła’’. Studenci z różnych uczelni i wydziałów opracowywać będą nowe koncepcje zagospodarowania terenów  w Warszawie uwzględniając wprowadzenie teoretyczne w problematykę adaptacji do zmian klimatycznych oraz zagadnienia neutralności klimatycznej.

Wykłady odbywać się będą przez 2 dni, w godzinach popołudniowych umożliwiając uczestnictwo w dyskusji warsztatowej szerszemu gronu odbiorców. Wykłady stanowić mają prezentację badań, technologii, realizacji architektonicznych i przestrzennych oraz dyskusję w gronie profesjonalistów i studentów zainteresowanych problematyką rozwoju miasta wobec zmian klimatycznych.

Więcej informacji: Koło Naukowe Architektury Kryzysu Klimatycznego oraz SOS CITY – warsztaty

Udostępnij wpis:

13 listopada 2021