NAJLEPSZY DYPLOM - ARCHITEKTURA ORAZ WNĘTRZA

NAJLEPSZY DYPLOM - ARCHITEKTURA ORAZ WNĘTRZA

IMG 7342


W imieniu Organizatora, zapraszamy absolwentów WSEiZ Wydziałów Architektury
(I i II stopnia) oraz Architektury Wnętrz (I i II stopnia)
do wysyłania swoich prac dyplomowych na konkurs
na „Najlepszy dyplom — Akademia A&B” z architektury
oraz wnętrz.

Od początku 2012 roku A&B rozpoczęło cykl prezentacji
najciekawszych nadsyłanych prac dyplomowych.
Z powodu bardzo dużego zainteresowania możliwością
publikacji swojej pracy w miesięczniku, Organizatorzy
postanowili kontynuować cykl konkursu na
najlepszy dyplom „Akademia A&B” w edycji 2020
i kolejnych latach.

Wyniki każdej edycji Akademii A&B prezentujące
najciekawsze prace zostaną opublikowane
w naszym miesięczniku na początku kolejnego roku
kalendarzowego.

Do konkursu można nadsyłać prace z lat 2018–2020.
Najlepsze spośród nadesłanych prac zostaną
opublikowane na łamach naszego pisma wraz
z oryginalnym opisem autorskim, a laureat edycji
otrzyma roczną prenumeratę A&B oraz dyplom.

WARUNKI KONKURSU
Aby publikacja pracy była możliwa, przesłane materiały
powinny zawierać:
1. opis autorski (ok 4000 znaków),
2. dane ogólne (nazwa uczelni, nazwisko promotora,
typ i data obrony pracy) w osobnym pliku tekstowym
bądź w opisie autorskim,
3. wizualizacje i niezbędne rysunki techniczne
w wielkości pozwalającej na ich publikację, tj.
w rozdzielczości 300 dpi i podstawie 20 cm dla
wizualizacji i zdjęć (.jpg, .tif, .eps) oraz rysunki
w formacie wektorowym (.eps, .ai, .pdf). Dopuszczalne
jest dostarczenie rysunków zrastrowanych w wysokiej
rozdzielczości (300 dpi i podstawie 20 cm — .jpg, .tif,
.eps) po ich wcześniejszym oczyszczeniu ze zbędnych
linii pomocniczych, kotw itp.,
4. dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail)
w osobnym pliku tekstowym bądź w opisie autorskim.
Prace niespełniające powyższych wymagań
technicznych (niekompletne), nie będą podlegały
ocenie jury.
5. kalendarium — rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w podanym poniżej terminie przez powołane w tym
celu jury:
— ARCHITEKTURA: 15 grudnia 2020
— WNĘTRZA: 15 marca 2021
6. JURY — każdorazowo przez redaktorkę naczelną
A&B Małgorzatę Tomczak zostaje utworzone jury
oceniające wartość merytoryczną nadesłanych
dyplomów.
7. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po
posiedzeniu sądu konkursowego na portalu:
www.architekturaibiznes.pl oraz opublikowane
w najbliższym wydaniu A&B.
8. W konkursie na „Najlepszy dyplom — Akademia
A&B” ARCHITEKTURA ORAZ WNĘTRZA zostanie
również ogłoszona Nagroda Publiczności wyłoniona
w głosowaniu internetowym na portalu A&B.
Laureaci otrzymają roczną prenumeratę A&B oraz
dyplom.

Prace należy przesyłać za pomocą systemu transferu
plików WeTransfer na adres:
• prace powstałe na Wydziale Architektury —
olakloc@archibi.pl
• prace powstałe na Wydziale Architektury Wnętrz —
dobrawa@archibi.pl

Więcej na STRONIE ORGANIZATORA

Udostępnij wpis:

2 września 2020