Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe wręczone

Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe wręczone
27 października 2022 r. odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskim Pawilonie Architektonicznym Zodiak.

Przypomnijmy, wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr inż. arch. Marta Jońca, absolwentka WSEiZ na kierunku Architektura.

„Model społecznej przestrzeni miejskiej przyjaznej pszczołom” – praca magisterska Haliny Radomskiej z warszawskiej SGGW i obroniony na UW doktorat „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: Koszty rozwoju na przykładzie Aglomeracji Warszawskiej” dr. Jakuba Roka – to pierwsze nagrody w 7. edycji konkursu Prezydenta Warszawy na najlepszą pracę dyplomową z zakresu rozwoju stolicy.

Potrzebujemy Waszej wiedzy, nie tylko jako Urząd, ale przede wszystkim jako mieszkańcy Warszawy. Bez wiedzy nie ma bowiem rzeczowej dyskusji i sporu, z którego rodzą się nowe idee. A dzisiaj bardzo potrzebujemy nowych idei, aby zaprojektować nowe miasta i nowe instytucje społeczne” – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas wręczania nagród.

O wyborze laureatów zadecydowała Kapituła, w skład której powołani zostali: autorka zwycięskiej rozprawy doktorskiej z ubiegłego roku, przedstawiciele i przedstawicielki wiodących warszawskich uczelni, a także Rady Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Urzędu Miasta. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: rozpraw doktorskich i prac magisterskich.

Warszawskie prace magisterskie

W tym roku nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymała pani Halina Radomska z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pracę „Model społecznej przestrzeni miejskiej przyjaznej pszczołom”, której promotorką była dr inż. Izabela Myszka.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

  • mgr inż. Marta Jońca z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie za pracę „Rozwiązania proekologiczne w zabudowie mieszkaniowej na przykładzie budynku wielorodzinnego na warszawskich Bielanach”;
  • mgr inż. Marta Melon ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pracę „Percepcja naturalności terenów zieleni wśród mieszkańców Warszawy”;
  • mgr inż. Paulina Zduńczyk z Politechniki Warszawskiej za pracę „Brownfields – zmiany struktury funkcjonalnej w mieście. Transformacja zdegradowanych terenów kolejowych w Warszawie”.
Stołeczne doktoraty

Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich otrzymał dr Jakub Rok z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: Koszty rozwoju na przykładzie Aglomeracji Warszawskiej”. Promotorem pracy był dr hab. Mikołaj Herbst.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich otrzymali:

  • dr Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej”;
  • dr Justyna Kościńska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Obywatele, rywale, konsumenci. Mieszkańcy stolicy wobec ograniczonej dostępności usług publicznych”;
  • dr mgr inż. Magdalena Pożarowszczyk-Bieniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pracę „Morfologia i znaczenia światła projektowanego w widokach i sekwencjach widokowych krajobrazu miasta”.
Nagrody za ciężką pracę

Konkurs ma też konkretny wymiar finansowy. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Ta nagroda to przede wszystkim dowód uznania dla ciężkiej i systematycznej pracy, której celem było nie tylko napisanie magisterki czy doktoratu – bo to jedynie połowa sukcesu, o czym sam doskonale wiem – ale przede wszystkim pokazanie problemów ważnych dla mieszkańców Warszawy” – podsumował prezydent stolicy.

Nabór do przyszłorocznej edycji nagrody planowany jest na drugi kwartał 2023 roku.

Artykuł pochodzi ze strony: https://um.warszawa.pl/-/nagrody-prezydenta-za-prace-dyplomowe-wreczone

Zdjęcia: Radosław Ziębora, Rafał Motyl

Udostępnij wpis:

4 listopada 2022