Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy 2023 - wyróżnienie dla absolwentki WSEiZ

Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
Z ogromną radością informujemy, że absolwentka Architektury WSEiZ Pani mgr inż. arch. Lina Buianova otrzymała wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w corocznych Nagrodach Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

Praca dyplomowa Pani Liny nosi tytuł „Nowoczesne strefy rekreacyjne w budynkach biurowych. Budynek biurowy w Porcie Praskim w Warszawie” i została opracowana pod okiem dr hab. inż. arch. Agnieszki Starzyk, prof. WSEiZ.

 

W obu kategoriach – rozpraw doktorskich i prac magisterskich Prezydent w edycji VIII 2023 przyznał nagrodę główną i po trzy wyróżnienia.

  • Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich otrzymała pani dr Teresa Kurek za pracę „System generujący prognozy zapotrzebowania na ciepło dla Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej”.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich otrzymali:

  • pani dr Anna Wytrykowska za pracę „Metoda oceny skuteczności dedykowanych rozwiązań oświetleniowych stosowanych na przejściach dla pieszych”;
  • pan dr Piotr Jaskowski za pracę „Metoda pomiaru stanu infrastruktury oświetleniowej w ruchu drogowym”;
  • pan dr Maciej Julian Łepkowski za pracę „Nieformalne tereny zieleni Warszawy. Estetyka krajobrazu niezaprojektowanego.

 

  • Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymała pani mgr Agnieszka Chmura za pracę „Transformacja Buiksloterham jako możliwy wzorzec rozwoju cyrkularnego Warszawy”.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

  • pani mgr Lina Buianova za pracę „Nowoczesne strefy rekreacyjne w budynkach biurowych. Budynek biurowy w Porcie Praskim w Warszawie”;
  • pani mgr Ewa Murawska za pracę „Wykorzystanie technologii SIP do oceny wpływu nowej inwestycji na strukturę transportu rowerowego”;
  • pani mgr Barbara Płaskonka za pracę „Transfer pyłku pomiędzy miejskimi obszarami zielonymi na początku i w środku sezonu wegetacyjnego”.

 

Poniżej prezentujemy projekt dyplomowy absolwentki naszej Uczelni i gratulujemy sukcesu!

Udostępnij wpis:

22 marca 2024