Nagrody Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki

Nagrody Instytutu De Republica

Trwa pierwsza edycja konkursu Instytutu De Republica, w którym wyróżniani są przedstawiciele świata nauki i sztuki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca 2022 roku.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

„Nagroda Instytutu De Republica to honorowe wyróżnienie skierowane do polskich naukowców – zarówno tych młodych, jaki i tych którzy całe swoje życie poświęcili nauce. Pragniemy za jej pośrednictwem nobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy specjalistów wielu dziedzin. Jestem przekonany, że konkurs przyczyni się do popularyzacji polskiej nauki, a dzięki otrzymanym zgłoszeniom będziemy mogli bliżej poznać dokonania naukowców, często niedocenianych w Polsce i na świecie” – mówi dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli świata nauki wyłoni laureatów w danej kategorii: nauk humanistycznych; nauk społecznych; sztuki; za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową.

Laureaci Nagrody otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie www.iderepublica.pl.

instytut""

Udostępnij wpis:

1 lipca 2022