SYMBOL 2019

SYMBOL 2019

IMG 7342

Podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się w Katowicach, 22 listopada 2019, WSEiZ została uhonorowana nagrodą Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019.

Galę wręczenia nagród prowadził dziennikarz Marek Durmała, który otworzył ją, witając przedsiębiorców, naukowców, ludzi biznesu, świata mediów i kultury. Nie zapomniał także o członkach kapituły, których ekspercka wiedza i doświadczenie sprawiły, że grono laureatów było elitarne i symboliczne. W skład kapituły programu Symbol wchodzą: Prezes TUV Nord Polska Henryk Warkocz, dr hab. Katarzyna Bilińska prof. UE Katowice, dr Mateusz Grzesiak, dr Jan Rzymełka, Joanna Drzazga-Lisiecka oraz Jakub Lisiecki.

Podczas tegorocznej edycji kapituła nagrodziła Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie nadając jej tytuł „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019”. Odbierając wyróżnienie Rektor WSEiZ dr Monika Madej, prof. WSEiZ, jak jej przedmówcy podkreśliła, że skuteczne zarządzanie, innowacyjność, rozwój oraz synergia nauki i biznesu są najlepszym motywatorem do wytężonej pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Główny patronat medialny objął dziennik Rzeczpospolita.

Autorem zdjęć jest Izabela Tobór.

Udostępnij wpis:

5 grudnia 2019