MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ W RADZIE PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ W RADZIE PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

IMG 7342


04.07. br. Rada Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ poszerzyła swoje grono o kolejnego członka – Muzeum Ziemi Chełmskiej. W ramach porozumienia podpisanego w tym dniu przez Panią Dziekan dr inż. Małgorzatę Leszczyńską-Domańską oraz Panią Dyrektor Krystynę Mart realizowane będą m.in. praktyki studenckie, plenery artystyczne, a w Galerii WSEiZ będziemy mogli podziwiać esksponaty ze zbiorów Muzeum.

Dzieje chełmskiego muzealnictwa sięgają roku 1882, kiedy to zaborca rosyjski powołał do życia Cerkiewno-Archeologiczne Muzeum. Podstawę zbiorów Muzeum stanowiły obrazy, rzeźby, księgi i sprzęt liturgiczny, usunięte przez Rosjan z dawnych cerkwi greckokatolickich w czasie likwidacji Unii w 1875 roku. Obecnie Muzeum Ziemi Chełmskiej zajmuje cztery budynki, w których istnieje 11 działów merytorycznych:

  • Archeologii,
  • Historii,
  • Etnografii,
  • Przyrody,
  • Edukacji,
  • Sztuki Ziemi Chełmskiej,
  • Sztuki współczesnej i Galeria 72,
  • Biblioteka,
  • Starej fotografii i pracownia fotograficzna,
  • Archiwum.

Zbiory obejmują około 20 tysięcy eksponatów, z których co roku wybrana część prezentowana jest na wystawach stałych i czasowych. Placówka odgrywa znaczącą rolę w życiu kulturalnym Chełma i regionu. Prowadzi szeroką działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową, starając się powiększać swoje zbiory poprzez darowizny, badania własne i zakupy. Szczególną uwagą Muzeum otacza dzieci i młodzież chełmszczyzny, dla których przygotowuje bogatą ofertę lekcji muzealnych, opartych głównie na zbiorach własnych i aktualnych wystawach.

Muzeum Ziemi Chełmskiej z siedzibą w Chełmie jest trzecią placówką muzealną, z którą Wydział Architektury będzie współpracował. Doświadczenie zdobyte we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym pozwala mieć nadzieję, że i w tym przypadku współpraca będzie bardzo owocna.

Udostępnij wpis:

11 lipca 2018