MOŻLIWOŚĆ ZALICZENI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH LUB SŁUŻBACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH LUB SŁUŻBACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

IMG 7342

Szanown Państwo,
informujemy, że na podstawie zmian w przepisach o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, istnieje możliwość ubiegania się o zaliczenie
zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na podstawie zadań wykonywanych w podmiotach leczniczych lub służbach
sanitarno-epidemiologicznych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Studentki i studenci będą kierowani do ww. podmiotów za pośrednictwem Koordynatorów Regionalnych do spraw
związanych z sytuacją epidemiczną w uczelniach.

Studentki i studentów kierunków ZDROWIE PUBLICZNE zainteresowanych taką formą zaliczenia zajęć, prosimy o kontakt do 15 listopada 2020 r. mailem na adres: koronawirus@wseiz.pl

Więcej informacji znaleźć można na stronie:
www.gov.pl/web/nauka

Udostępnij wpis:

5 listopada 2020