MONOGRAFIA "OBIEKTY SPORTOWE IGRZYSK OLIMPIJSKICH"

MONOGRAFIA "OBIEKTY SPORTOWE IGRZYSK OLIMPIJSKICH"

IMG 7342

Nakładem WSEiZ ukazała się właśnie monografia autorstwa profesora Wojciecha Zabłockiego pt. Obiekty sportowe igrzysk olimpijskich.

Publikacja przedstawia najważniejsze, zdaniem autora, obiekty i zespoły olimpijskie, które miały i nadal mają wpływ na kształtowanie myśli architektonicznej i urbanistycznej nie tylko w dziedzinie architektury sportowej, ale w historii architektury w ogóle. W pracy analizą objęte zostały Igrzyska Olimpijckie rozgrywane co 4 lata w miesiącach letnich. Będzie więc ciekawą lekturą w przededniu tegorocznej letniej olimpiady w Rio de Janeiro.

Profesor Wojciech Zabłocki jest architektem, znawcą architektury sportowej, szermierzem (brał udział m.in. w olimpiadach w Helsinkach, Melbourne, Rzymie i Tokio) oraz wykładowcą na Wydziale Architektury WSEiZ.
Zajmował się przede wszystkim budownictwem sportowym (niektóre jego projekty to m.in. sala gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Warszawie, kompleks sportowy w Koninie, Centrum Sportowe w Zgorzelcu, ośrodek sportowy w Puławach, ośrodek sportowy w Aleppo), jest także twórcą m.in. Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach.
Był wielokrotnie nagradzany zarówno za sukcesy sportowe, jak i prace architektoniczne. W 1995 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1998 – Krzyżem Komandorskim tego orderu. W 2011 roku za wspaniałą karierę sportową, olbrzymią charyzmę w działaniu na rzecz sportowców i sportu oraz magiczne piękno zaklęte w Jego architekturze został uhonorowany Orderem Ecce Homo.

Monografię można nabyć w Kwesturze WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, pokój nr 33. Cena: 69.48 zł

Udostępnij wpis:

21 czerwca 2016