MIESIĘCZNIK ARCHITEKTURA I BIZNES - E WYDANIE

MIESIĘCZNIK ARCHITEKTURA I BIZNES - E WYDANIE

IMG 7342

Szanowni Państwo,

Dostępny jest już najnowszy numer miesięcznika „Architektura & Biznes” – 9/2020, którego tematem wiodącym są Konkursy architektoniczne – jeden z najbardziej gorących tematów w świecie architektury!

 
 

WYDANIE DOSTĘPNE DO POBRANIA NA STRONIE ARCHITEKTURAIBIZNES.PL.

STUDIUJ ARCHITEKTURĘ DRUGIEGO STOPNIA NA WYŻSZEJ SZKOLE EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE!

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem współczesnych wymagań technicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Kształtują umiejętności projektowania z uwzględnieniem uwarunkowań: artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych. Szczególnym przesłaniem w procesie nauczania jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiska życia

WIĘCEJ O KIERUKU ARCHITEKTURA II STOPNIA

Rekrutacja On-Line

Udostępnij wpis:

8 września 2020