MIĘDZYNARODOWY KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY ART URBAIN 2016/2017 – WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU WSEIZ

MIĘDZYNARODOWY KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY ART URBAIN 2016/2017 – WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU WSEIZ

IMG 7342

Bardzo miło nam poinformować, że zespół architektów z naszej uczelni pod kierownictwem pani mgr inż. arch. Magdaleny Wrzesień zdobył wyróżnienie na międzynarodowym konkursie Art Urbain. Poniżej prezentujemy relację z wyjazdu autorstwa Pani Magdaleny Wrzesień.

1 czerwca 2017 roku w siedzibie Francuskiego Stowarzyszenia Sèminaire Robert Auzelle, afiliowanego przy Ministère du Logement et de l’Habitat durable, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego Art Urbain 2016/2017.

Zespół Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie pod kierunkiem mgr inż. arch. Magdaleny Wrzesień, w składzie: inż. arch. Kamil Melaniuk oraz inż. arch. Tomasz Jakubowski, otrzymał w tegorocznej edycji  konkursu nagrodę w kategorii „Jakość życia społecznego” za projekt „À la frontière de trois cultures” („Na granicy trzech kultur”). Został on wykonany w ramach zajęć na pierwszym semestrze studiów II-go stopnia z projektowania urbanistycznego (nazwa zajęć: Projektowanie urbanistyczne – zagospodarowanie terenów nadrzecznych).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w pobliżu Grande Arche w jednym z wieżowców La Défense w nowoczesnej dzielnicy biurowo-wystawienniczo-mieszkalno-handlowej.

Impreza miała miejsce w budynku Tour Sequoia – mieszczącym część francuskiej administracji rządowej, w tym w/w ministerstwo, afiliujące organizatora konkursu Art Urbain, tj. Seminaire Robert Auzelle.

Wręczenie nagród poprzedzone było krótką prezentacją prac. Nagrodzone zespoły miały okazję do przedstawienia przyjętych rozwiązań problemów urbanistycznych, uwzględniających lokalny kontekst, walory środowiska naturalnego, zachowujących jakość architektoniczną oraz wspierających rozwój życia społecznego.

Uroczystość była okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie projektowania urbanistycznego i nawiązania zawodowych kontaktów z osobami z różnych zakątków świata.

Polscy finaliści konkursu zostali dodatkowo zaproszeni na wręczenie nagród konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji (SARP FR) na najlepsze prace dyplomowe inżynierskich wydziałów architektury polskich szkół politechnicznych. Uroczystość miała miejsce  w pięknych wnętrzach pałacu de Monaco – siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu. Po ceremonii rozdania nagród uczestnicy wysłuchali koncertu fortepianowego. Zaplanowany na koniec poczęstunek był okazją do rozmowy z laureatami, członkami jury oraz z polskimi architektami i urbanistami na co dzień pracującymi w Paryżu.

3 czerwca odbyło się zwiedzanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji (SARP FR). Tematem była dzielnica położona w „Rive Gauche” obszarze znajdującym się na południowym brzegu Sekwany, która zaczęła powstawać w latach 90. Zwiedzanie poprzedzone było dyskusją i omówieniem historii miejsca.

Udział w konkursie i wizyta studialna w Paryżu były doświadczeniem budującym i poszerzającym horyzonty w wymiarze nie tylko merytorycznym. Udział w konkursie Art Urbain stwarza możliwości zapoznania się ze światową problematyką, wymiany poglądów na temat samego projektowania oraz realiów wykonywania zawodu urbanisty i architekta w różnych krajach.

Serdecznie gratulujemy nagrody!

Udostępnij wpis:

26 czerwca 2017