Międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie”

Międzynarodowy konkurs studencki
Szanowni Studenci,

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu ogłasza międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)” (Decision No. 67/2023 of the Rector of the Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Kraków). Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, przy udziale Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

Do pobrania:

Nagrody:
I miejsce – 1000 euro,
II miejsce – 600 euro,
III miejsce – 400 euro.

Termin przyjmowania prac konkursowych: do 30 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników: czerwiec 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk (magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl) oraz dr inż. arch. Barbara Olczak (barbara.olczak@urk.edu.pl).

Zapraszamy do udziału!

Udostępnij wpis:

8 lutego 2024