Międzynarodowy Konkurs im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie

Konkurs im. Profesora Jana Zachwatowicza
Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o terminarzu Międzynarodowego Konkursu im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego:

  • termin nadsyłania: 15.03.2024 r.
  • uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień: maj 2024 r.

NAGRODA im. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda została ustanowiona w roku 2000 przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz córki Profesora: Katarzynę Zachwatowicz-Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz­Wajdę i Andrzeja Wajdę w stulecie urodzin Jana Zachwatowicza. Ministerstwe Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomaga przeprowadzenie Konkursu organizacyjnie i finansowo, delegując swego przedstawiciela do Jury Nagrody.
Profesor Jan Zachwatowicz (1900-1983) architekt, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, byt Generalnym Konserwatorem Zabytków w latach 1945- 1957, jednym z głównych inicjatorów odbudowy zespołu staromiejskiego Warszawy i wybitnym badaczem dziejów architektury polskiej w jej związkach z architekturą europejską.

Przedmiot i tematyka prac konkursowych:

1. Przedmiotem Konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostały obronione w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym.

2. Tematyka prac konkursowych obejmuje prace projektowe, badawcze i studialne w zakresie:

  • ochrony i konserwacji historycznych obiektów architektonicznych, ich elementów lub detali architektonicznych;
  • ochrony i rewaloryzacji historycznych struktur urbanistycznych i ruralistycznych;
  • rewaloryzacji i modernizacji obiektów i zespołów zabytkowych;
  • ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego;
  • ochrony zabytkowych parków i ogrodów.

3. Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie pieniężnej i dyplomu honorowego.
  • Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach odpowiadających różnym kierunkom studiów.
  • Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści- członkowie PKN ICOM OS (w tym – przewodniczący i sekretarz Jury) powołani przez Prezydium PKN ICOM OS oraz przedstawiciel Generalnego Konserwatora Zabytków RP.

 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PKN ICOMOS w zakładce „Konkursy” oraz stanowi załącznik do wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną.

 

Udostępnij wpis:

8 lutego 2024