MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU NT. „EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE” W WSEIZ

MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU NT. „EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE” W WSEIZ

konf zarzsrod9
W dniu 16 listopada 2012 r. w budynku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie odbyła się MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU (International Scientific Round Table Conference) nt. „EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE” (Ecological Problems of XXI Century – Environmental Resources Management). Organizatorami konferencji były: MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA EKOLOGII I NAUK O OCHRONIE PRZYRODY (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences) z siedzibą w Sankt Petersburgu oraz WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I  ZARZĄDZANIA w Warszawie (University of Ecology and Management in Warsaw) – WYDZIAŁ EKOLOGII (Faculty of Ecology) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA (Faculty of Management) WYDZIAŁ ARCHITEKTURY (Faculty of Architecture).

Program konferencji – pobierz

Udostępnij wpis:

27 maja 2013