LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

IMG 7342

Kierunek studiów „Mechanika i budowa maszyn” oferowany na Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ oprócz znaku jakości „Studia z przyszłością” otrzymał również specjalne wyróżnienie koisji eksperckiej. 

Kierunek otrzymał ponadto Certyfikat Nadzwyczajny – Lider Jakości Kształcenia, który przyznawany jest certyfikowanym kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych prze komisję ekspercką w danej edycji programu. Okazało się, że kierunek Mechanika i budowa maszyn otrzymał maksymalną liczbę punktów. 

Program służy wyróżnieniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych i metod ewaluacji efektów kształcenia. To kolejny dowód na wysoką jakość nauczania w naszej Uczelni która od lat doceniana jest przez ekspertów.

Znak jakości „Studia z przyszłością” otrzymał również kierunek Architektura oferowany na Wydziale Architektury WSEiZ. 

Więcej na temat nagrodzonych kierunków pisaliśmy na naszej stronie: www.wseiz.pl


 

Udostępnij wpis:

10 maja 2017