KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania serdecznie zaprasza na KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH. Celem kursu jest doskonalenie pracy pedagogicznej. Uczestnikami kursu mogą być słuchacze studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz studenci i absolwenci specjalności bhp. Kierownikiem kursu jest Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska – wybitna specjalistka z zakresu: organizacji pracy, stanowisk pracy i ergonomii; zarządzania środowiskiem pracy oraz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, która jako pierwsza z siedmiu osób w Polsce otrzymała tytuł profesjonalny „ERGONOMISTA EUROPEJSKI”, przyznany przez Centre for Registration of European Ergonomists (CREE).

OPIS KURSU

Cel kursu: Doskonalenie pracy pedagogicznej.

Kierownik kursu: prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska

Miejsce kursu: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Liczba uczestników: 30 osób.

Kurs trwa 50 godzin.

Schematyczny rozkład zajęć obejmuje:

•    wykłady,
•    pracę w grupach,
•    pracę samodzielną.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności następuje w formie testu wiadomości, wystąpień dydaktycznych, raportu z rozwiązań zespołowych.

Koszt kursu na jedną osobę (przy założeniu udziału 30 uczestników) wynosi 390,00 PLN. Wpłacona na kurs kwota nie podlega zwrotowi.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego jest obecność na wszystkich zajęciach i otrzymanie pozytywnego wyniku zaliczenia zajęć z „wybranych zagadnień pedagogiki i dydaktyki dorosłych”, „wybranych problemów psychologii pracy” oraz „technik prezentacji i wizualizacji”.

Zakres tematyczny kursu:

1. Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych
•    Specyfika i zasady kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych;
•    Metody nauczania szczególnie przydatne w kształceniu dorosłych;
•    Badanie efektywności kształcenia.

2. Wybrane problemy psychologii pracy
•    Psychologiczne uwarunkowania percepcji i zachowań wobec bhp;
•    Uwarunkowania osobowościowe w postrzeganiu zagrożeń i podejmowaniu ryzyka;
•    Główne teorie motywacji i ich funkcje w profilaktyce wypadkowej.

3. Techniki prezentacji i wizualizacji
•    Osobowość wykładowcy;
•    Środki poglądowe w przekazie informacji;
•    Konstrukcja treści przekazu.

 

Udostępnij wpis:

30 lipca 2013