PROJEKT ARTING RÓWNOWAGA

PROJEKT ARTING RÓWNOWAGA

IMG 7342

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design oraz Urząd Miasta Bielsko-Biała ogłaszają III edycję konkursu z zakresu wzornictwa przemysłowego Projekt Arting „Równowaga”.

Temat i kategorie
Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia, a także projekty już zrealizowane. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach: Technologia, Środowisko i Edukacja.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.Ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona

Nagrody
W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych. Nagroda główna to aż 10 000 zł! Przewidziano także nagrody w poszczególnych kategoriach (po 4000 zł) oraz wyróżnienia (po 1000 zł).

Termin
Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć do 12 lutego 2018 roku na adres:
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9 (osobiście lub kurierem – więcej informacji w Regulaminie).

Więcej informacji o konkursie na stronie Organizatorów oraz w Regulaminie

Udostępnij wpis:

6 lutego 2018