KONKURS #WARTOSZKICOWAĆ

KONKURS #WARTOSZKICOWAĆ

IMG 7342

W imieniu Organizatorów, 4YoungArchitects oraz czasopisma branżowego „Builder”, zapraszamy studentów Architektury i Budownictwa oraz absolwentów tych dwóch kierunków do udziału w konkursie na szkic.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest aktywizowanie i edukowanie młodych architektów oraz propagowanie wśród nich szkicu odręcznego i uświadamianie im jego roli przy projektowaniu.

Zasady konkursu

W Konkursie mogą w brać udział osoby pełnoletnie, będące studentami I lub II stopnia studiów o kierunku architektura i budownictwo oraz absolwenci tych kierunków studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę prac w czasie trwania Konkursu.

Konkurs trwa od dnia 23 października do 31 grudnia 2019 roku

Zadanie konkursowe

Należy opublikować na profilu facebookowym 4YoungArchitects (w komentarzach postów oznaczonych hasztagiem #WARSZTOSZKICOWAĆ, przykładowy post tutaj):

1. szkicu własnego autorstwa oraz

2. krótkiej wypowiedzi na temat roli szkicu w życiu zawodowym Uczestnika. Wypowiedzi mogą być przesyłane w formie tekstu lub filmu.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

  1. Publikacja pracy konkursowej w specjalnej edycji Szkicownika Młodego Architekta
  2. Publikacja pracy konkursowej na łamach miesięcznika Builder.
  3. Certyfikat potwierdzający otrzymanie nagrody w Konkursie.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

  

Udostępnij wpis:

29 października 2019