KONKURS SPAK NA NAJLEPSZĄ DYPLOMOWĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ I MAGISTERSKĄ

KONKURS SPAK NA NAJLEPSZĄ DYPLOMOWĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ I MAGISTERSKĄ

IMG 7342


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2019/2020. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29 marca 2021 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Udostępnij wpis:

25 marca 2021