Konkurs - Przestrzeń dla wszystkich

Konkurs
Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w studenckim konkursie architektonicznym na projekt kursowy, w tym dyplomowy, w którym zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym stały się inspiracją do stworzenia unikalnej przestrzeni w mieście lub krajobrazie, bądź formy architektonicznej lub wnętrza.

Kategorie konkursowe:

A. Przestrzeń publiczna w krajobrazie kulturowym lub naturalnym.
B. Budynek użyteczności publicznej (ogólnodostępny)
C. Przestrzeń wnętrza architektonicznego.
D. Dom – budynek mieszkalny.

Terminy konkursu:

23.01.2023 (do) – Termin składania prac konkursowych
31.01.2023         – Ogłoszenie wyników konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty kursowe, zrealizowane w roku akademickim 2020/21 (semestr zimowy i letni), 2021/22 (semestr zimowy i letni) oraz 2022/23 (również semestr zimowy i letni). Za projekty kursowe uznaje się te, opracowywane w ramach przedmiotów projektowych na I i/lub II stopniu studiów, w tym projekty dyplomowe.

Uczestnikiem konkursu może być student pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów jednolitych na kierunkach architektura, architektura i urbanistyka lub architektura wnętrz. Uczestnikiem może być także absolwent studiów opisanych, o ile obrona pracy dyplomowej nastąpiła w okresie pomiędzy 31.01.2021 a 30.09.2022. Możliwy jest udział jednoosobowy, bądź grupy studentów biorących udział razem.

Dokumenty:

konkurs

Udostępnij wpis:

20 grudnia 2022