Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

GUS
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r. Inne terminy obowiązujące w konkursie zostały ujęte w harmonogramie konkursu. Prace można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie aplikacji do zgłoszeń. Zarejestruj się, aby przesłać swoje zgłoszenie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo również szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Więcej informacji: https://konkursnaprace.stat.gov.pl/form

gus""

Udostępnij wpis:

26 sierpnia 2022