KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ "OD TEORII DO PRAKTYKI"

KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ "OD TEORII DO PRAKTYKI"

IMG 7342

Konkurs „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest konkursem na prace dyplomowe, skierowanym do studentów polskich uczelni wyższych. 
Ideą konkursu jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność. Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.

Termin zgłaszania tematów prac mija 30.11.2018.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe pisane w ramach prac: 

  • licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
  • podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe, właściwe zakresom merytorycznym reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.

Mile widziane są prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce. 

Konkurs przebiega dwuetapowo. 
Aby zgłosić pracę do konkursu należy wysłać formularz zgłoszeniowy, zawierający:
– temat pracy wybrany z puli tematów lub własną propozycję tematu pracy 
– jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy 

W drugim etapie nagrodzone zostają najlepsze, obronione prace dyplomowe napisane w ramach konkursu. 
Inicjatorem i Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami beneficjenci znaku jakości swissstandards.pl oraz inne szwajcarskie firmy, które spełniają kryteria przyznania znaku jakości swissstandards.pl.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

  

Udostępnij wpis:

28 listopada 2018