KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

IMG 7342

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora, zapraszamy wszystkich studentów oraz absolwentów kierunków architektonicznych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte” – jest to jednoetapowy, otwarty, realizacyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji.

Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

Zamawiający określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej na kwotę 3 500 000 zł brutto.

Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronami są:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Więcej na Stronie Internetowej Organizatora

Udostępnij wpis:

17 sierpnia 2020