KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BASENU PIASECZYŃSKIEGO

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BASENU PIASECZYŃSKIEGO

IMG 7342


Konkurs na opracowanie koncepcji nowego piaseczyńskiego basenu cieszy się
ogromnym zainteresowaniem architektów. Swoje pomysły chce zaprezentować aż
68 podmiotów. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna
basenu krytego wraz z zagospodarowaniem terenu między
ul. Chyliczkowską, Perełką, Jeziorką i ul. Mazurską.

Architekci mają przedstawić koncepcję dotyczącą całej liczącej 9 ha działki oraz
konkretne pomysły na realizację budowy samego basenu wraz z najbliższym
otoczeniem. Ta część obejmuje obszar o
powierzchni ok. 2,2 ha.
Konkurs jest realizowany przez
Gminę Piaseczno przy udziale warszawskiego oddziału Stowarzyszenia
Architektów Polskich (SARP)

Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy
uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki. Jego zadaniem będzie
opracowanie pełnej dokumentacji
projektowej i nadzór autorski nad realizacją. Oprócz tego na uczestników
konkursu czekają nagrody pieniężne
– odpowiednio 35, 25 i 20 tys. złotych
za pierwsze trzy miejsca. Przewidziano
również przyznanie dwóch wyróżnień
po 10 tys. złotych.

Więcej informacji na: STRONIE ORGANIZATORA, lub w PRZEGLĄDZIE PIASECZYŃSKIM

Udostępnij wpis:

19 lutego 2020