KONKURS NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE - AKTUALIZACJA

KONKURS NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE - AKTUALIZACJA

IMG 7342

Wydział Architektury WSEiZ oraz Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawie zapraszają studentów kierunków Architektura Krajobrazu, Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z
projektowaniem przestrzeni, do udziału w konkursie na Koncepcję Drogi Krzyżowej oraz Zagospodarowanie Terenu Przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.

O konkursie

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań projektowych w zakresie kreowania przestrzeni towarzyszących obiektom sakralnym a w szczególności zaprojektowania 14 stacji drogi krzyżowej
w krajobrazie oraz powiązania z terenem wokół kościoła i Domu Pracy Twórczej.Uzyskane w ten sposób koncepcje posłużą do dalszych prac projektowych.

Teren opracowania konkursowego położony jest w pradolinie Wisły w pobliżu skarpy warszawskiej na południe od pobliskich założeń pałacowo-parkowych w Natolinie i Wilanowie
o powierzchni łącznej ok 0,83ha położony jest pomiędzy ul. Ptysiową, Andrutową. Przekorną i Przyczółkową w Wilanowie i obejmuje cześć działki ew. nr 37/7 z obrębu 1-06-84. Podzielony jest na dwa podobszary:
A. Teren o charakterze parkowym.
B. Teren stanowiący zaplecze kościoła z parkingiem i garażami.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków Architektura Krajobrazu, Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z projektowaniem przestrzeni.

Prace konkursowe należy złożyć w Parafii pw. Św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 (Powsin), do dnia 01.09.2020 r. do godz 15.00..

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Nagrody

 • I miejsce 5 000 zł
 • II miejsce 3 000 zł
 • III miejsce 2 000 zł

Terminy

 • 9.01.2020 r. do godz. 15.00 – zgłoszenia udziału w Konkursie,
 • do dnia 14.01.2020 r. – wyniki kwalifikacji do udziału w Konkursie,
 • do dnia 9.01.2020 r. – zapytania o wyjaśnienia postanowień regulaminu,
 • do dnia 14.01.2020 r. – odpowiedzi na zapytania dot. Regulaminu,
 • do dnia 15.02.2020 r. – pytania merytoryczne odnośnie Konkursu,
 • do dnia 20.02.2020 r. – odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu,
 • do dnia 01.09.2020 r. do godz 15.00 – składanie prac ,
 • do dnia 08.09.2020 r. – rozstrzygnięcie i publiczne ogłoszenie wyników konkursu.

Pytania dotyczące Konkursu, prosimy kierować na adres e-mail: konkurs_studencki@wseiz.pl


Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu na Koncepcję Drogi Krzyżowej oraz Zagospodarowanie Terenu Przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie

– załącznki nr 1-2 (karta zgłoszenia udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

– załącznki nr 3 (karta identyfikacyjna pracy konkursowej)

– załącznki nr 4 (pełnomocnictwo)

– załącznki nr 5 (pokwitowanie złożenia pracy konkursowej)

– załącznki nr 6 (mapa zasadnicza)

– załącznki nr 7 (inwentaryzacja)

– załącznki nr 7 cd (inwentaryzacja)

– załącznki nr 8 (wypis i wyrys MPZP)

– załącznki nr 9 (inwentaryzacja fotograficzna)

– załącznki nr 10 (droga krzyżowa dokumentacja fotograficzna)


Udostępnij wpis:

31 lipca 2020