KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

IMG 7342


Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora, zapraszamy do konkursu na „KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ”.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny objąć trzy powiązane ze sobą przedsięwzięcia:
• przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku;
• przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku;
• rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej;
• modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

Nagrody:
• I Nagroda – 8 000 zł brutto,
• II Nagroda – 4 000 zł brutto.
• III Nagroda – 3 000 zł brutto do podziału pomiędzy dalsze nagrody i wyróżnienia

Terminy:
• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 26.03.2021 roku, do godziny 15:00.
• Termin składania Prac konkursowych – do 30.08.2021 rok, do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora.