Konkurs ,,Małe budownictwo – duże korzyści''

Konkurs
Szanowni Studenci,

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na koncepcję budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2, pt. Małe budownictwo – duże korzyści.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Konkurs dedykowany jest studentom oraz absolwentom studiów wyższych I lub II stopnia kierunków architektonicznych i inżynierskich. Inicjatywa ta jest kontynuacją programu Dom bez formalności i odpowiedzią na szerokie zainteresowanie projektami domów do 70 m2.

Myślą przewodnią konkursu jest promocja młodej, polskiej myśli architektonicznej. Przyjęta tematyka ułatwi młodej polskiej kadrze inżynierskiej przetarcie szlaków, zdobycie pierwszych szlifów i pozwoli na prezentacje innowacyjnych, cennych i co ważne świeżych pomysłów. Prace konkursowe będą miały charakter koncepcyjny i ideowy.

Współzawodnictwo w konkursie obejmie trzy proponowane tematy

  •  Temat 1 – Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej.
    Temat ten wiąże się z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, w zakresie formy obiektu i przestrzennych dla budynków zapewniających funkcje rekreacyjne.

 

  • Temat 2 – Inżynieria budynków rekreacyjnych.
    Temat eksplorujący możliwości i zasadność stosowania rozwiązań proekologicznych w budynkach rekreacyjnych poprzez określenie relacji wielkości inwestycji początkowej do kosztów eksploatacji budynku oraz wskazanie momentu zwrotu inwestycji. Zagadnienia kluczowe: budżet i finansowanie.

 

  • Temat 3 – Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.
    Temat poświęcony poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przystosowania budynków rekreacyjnych do potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Do wygrania w konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Wysokość nagród pieniężnych wynosi: 10.000 zł – I miejsce, 6.000 zł – II miejsce, 4.000 zł – III miejsce, dodatkowo przewidziane są wyróżnienia po 2.000 zł. Nagrody będą przyznane w każdym z trzech tematów.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 grudnia 2022 r. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi pod koniec lutego 2023 r.

Po szczegóły dotyczące przebiegu i organizacji konkursu zapraszamy na dedykowaną stronę internetową: https://konkurs.gunb.gov.pl.

Udostępnij wpis:

8 listopada 2022