KONKURS FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA W KATEGORII: TEORIA

KONKURS FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA W KATEGORII: TEORIA

IMG 7342

Zachęcamy do udziału w Konkursie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii: TEORIA, skierowanym do absolwentów uczelni architektonicznych, legitymujących się stopniem co najmniej inżyniera architekta, w wieku maksymalnie 40 lat. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie teoretycznego utworu słownego z dziedziny relacji architektury i kultury.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, w tym także szerokiej debaty o architekturze, jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczej roli architektury.

Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie dwujęzycznej publikacji zwycięskiego utworu wydanego we współpracy z wydawnictwem Agencja KaNON w Warszawie, w serii „Kultura architektury – architektura kultury” w języku angielskim i polskim.

Rejestracja uczestników konkursu: do 26 czerwca 2014 r.
Nadsyłanie materiałów konkursowych: do 26 sierpnia 2014 r.

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy:

http://www.fundacja-sk.pl/konkursy/teoria/

Udostępnij wpis:

9 czerwca 2014