KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

IMG 7342

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym w ramach realizowanego projektu: „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. 

Aby wziąć w nim udział należy przesłać prace fotograficzne przedstawiające oryginalne rozwiązania w zakresie mikro i małych instalacji z obszaru produkcji energii elektrycznej i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii.

Zdjęcia można przygotować w formie elektronicznej w formacje .jpg, 300 dpi o rozdzielczości w granicach 3540×2655 lub wywołane o wymiarach 20×30 cm.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

Prace należy przesyłać na adres:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

z dopiskiem „KONKURS MIKROINSTALACJE”

lub drogą mailową na adres: biuro@mikroinstalacje.edu.pl

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Proszę pamiętać o podaniu danych kontaktowych.

Regulamin konkursu

Ulotka informacyjna o konkursie

Udostępnij wpis:

9 marca 2016