Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów

Konkurs

Szanowni Studenci wydziału Architektury i Inżynierii, serdecznie zapraszamy w imieniu Builder Polska do udziału w konkursach: Wyzwanie Młodego Architekta oraz Wyzwanie Młodego Inżyniera. Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów to jeden z najbardziej prestiżowych, ogólnopolskich  konkursów, dedykowany studentom, młodym absolwentom architektury oraz młodym architektom i inżynierom w ich twórczym, zawodowym rozwoju. W ramach Konkursu zostają wyłonieni autorzy najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Złożenie prac i koniec rejestracji do 14 lutego 2022 roku.

W Konkursach udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 5-osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, do 34. roku życia (decyduje rok urodzenia), będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo, architektura oraz architektura wnętrz lub urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

Zapoznaj się z regulaminem.

Sprawdź procedurę składania pracy.

Broszura Wyzwanie Młodego Architekta.

Broszura Wyzwanie Młodego Inżyniera.

Udostępnij wpis:

17 listopada 2021