Konkurs architektoniczny Pawilon dla kotów

Konkurs Pawilon dla kotów
Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konkursie architektonicznym organizowanym przez m.st. Warszawa

Konkurs na koncepcję architektoniczną pawilonu dla bezdomnych kotów, który ma powstać w Wawrze. Nowy, czterokrotnie większy obiekt zapewni podopiecznym schroniska „Na Paluchu” więcej przestrzeni oraz profesjonalną opiekę i leczenie w komfortowych warunkach.

Obiekt powstanie w leśnej enklawie pomiędzy ulicami Wał Miedzeszyński i Czarnuszki.

Harmonogram
Termin składania prac konkursowych: 13 października 2022 r. do godz. 16.00.

Kontakt
Konkurs prowadzony na platformie zamówień publicznych >>

Regulamin wraz z kompletem załączników dostępny na Platformie dla zalogowanych uczestników.

Opis
Konkurs jest konkursem nieograniczonym, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów, działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Ogólne założenia funkcjonalne dla inwestycji:

  • Budynek będzie przeznaczony dla maksymalnie 300 dorosłych kotów.
  • Maksymalna liczba pracowników na największej zmianie – 10 osób.
  • Wolontariusze – około 50 osób, jednorazowo maksymalnie 20 osób.
  • Budynek w całości dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością, będzie posiadał dźwig towarowo-osobowy.

Celem konkursu jest wykonanie najlepszej pod względem użytkowym, ekonomicznym i wizualnym koncepcji architektonicznej budynku (lub budynków) dla bezdomnych kotów, wraz z otoczeniem, na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

Kryteria oceny pracy konkursowej

  • Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań
  • Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego
  • Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań

Wszystkie kryteria są równoważne.

Nagrody

  • I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,
  • III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

Załączniki:

koty""

Udostępnij wpis:

18 sierpnia 2022