KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

IMG 7342

Celem Konkursu jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2018 przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li stopień magistra inżyniera architekta w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego. Przedmiotem pracy powinno być środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Wybrane projekty muszą być dostarczone na adres:

ZG SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa w terminie do 11 maja 2018.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 1 lipca br. (niedziela) w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Nagrodą jest stypendium naukowo-badawcze wypłacane w euro lub złotówkach.

Regulamin Konkursu oraz oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj. Więcej informacji na stronie SARP.

Udostępnij wpis:

5 lutego 2018