Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla studentów WSEiZ!

Konkurs
Szanowni Studenci,

Gorąco zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektoniczno-urbanistycznym, organizowanym przez Gminę Konstancin-Jeziorna przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym prac w zakresie tworzenia i przekształcania wskazanych przestrzeni publicznych w Gminie.

Konkurs jest skierowany wyłącznie dla studentów WSEiZ.

Prace konkursowe muszą dotyczyć jednego z tematów:

 1.  strefa uspokojonego ruchu — Centrum miasta, ul. Warszawska i bazarek;
 2.  strefa relaksu w parku uzdrowiskowym i rozbudowa Parku Zdrojowego;
 3.  strefa spacerowa — parki kieszonkowe, drobne usługi, zabytki, ścieżka łącząca
 4.  parki i ciekawe miejsca w mieście uzdrowiskowym;
 5.  strefa sportu — „Ścieżka nad Jeziorką i kajaki”.

 

Prace konkursowe należy zgłosić do 30.04.2022 r. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych są następujące:

 1.  atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych oraz przestrzennych w odniesieniu do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych;
 2.  jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz spójność koncepcji z otoczeniem;
 3.  wykorzystanie i wkomponowanie istniejących elementów otoczenia, w tym w szczególności zachowanie istniejącej zieleni oraz wykorzystanie różnic w ukształtowaniu terenu;
 4.  prawidłowe zdefiniowanie problematyki obszaru i trafność oraz pomysłowość proponowanych rozwiązań urbanistycznych, funkcjonalnych i architektonicznych.

 

Nagrodami w Konkursie możliwym do przyznania Uczestnikom będą:

 •  dla laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową:
  • za zajęcie 1. miejsca — dla autorów najlepszej pracy spośród wszystkich złożonych prac konkursowych — nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
  • za zajęcie 2. miejsca — dla autorów najlepszej pracy w każdym z czterech tematów — nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł każda;
 •  dla autorów dwóch prac wyróżnionych przez Komisję Konkursową — nagrody pieniężne w wysokości 500 zł każda;
 •  dla wszystkich Uczestników Konkursu nagrody rzeczowe w postaci gadżetów i upominków z logo Gminy Konstancin-Jeziorna.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU i życzymy powodzenia!

Udostępnij wpis:

24 stycznia 2022