Kongres Zdrowia Publicznego

Kongres

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Zdrowia Publicznego Fundacji Instytutu Ochrony Zdrowia. Odbędzie się on w dniach 9-10 grudnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wielowymiarowa płaszczyzna dialogu z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów sprawia, że Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego. Rejestracja możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie zdrowiepubliczne.org. Podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2021 zorganizowany zostanie konkurs prac z zakresu zdrowia publicznego. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym.

Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego tematu spośród:

  1. choroby cywilizacyjne,
  2. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy,
  3. system ochrony zdrowia / ekonomika ochrony zdrowia,
  4. zdrowie psychiczne,
  5. uwarunkowania społeczne chorób / zdrowie środowiskowe.

Udostępnij wpis:

6 grudnia 2021