KOŃCZY SIĘ REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA W WSEIZ

KOŃCZY SIĘ REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA W WSEIZ

IMG 7342

Już 18 lutego na naszej Uczelni rozpocznie się semestr letni roku akademickiego 2018/19. Ciągle trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunki: Architektura, Architektura Wnętrz, Ochrona Środowiska i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Oferujemy kierunki:

Architektura II stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta)

Architektura Wnętrz II stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki)

Ochrona Środowiska II stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra)

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

a) Architektura
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura, Architektura i Urbanistyka lub na kierunku równoważnym.

b) Architektura Wnętrz
Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura Wnętrz, Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Wzornictwo. W wyjątkowych przypadkach o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów, o ile posiadają pewne kompetencje w zakresie projektowania plastycznego. Z tymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, po której mogą być wyznaczone 1-2 semestry uzupełniające i/lub różnice programowe.

c) Ochrona Środowiska i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
W przypadku ukończenia innego kierunku niż Ochrona Środowiska i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rektor może określić dodatkowe wymagania i zasady uzupełniania efektów uczenia się. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji inżynierskich, może zostać przyjęty na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zgodnie z wymaganiami i zasadami uzupełnienia efektów uczenia się określonymi przez Rektora.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisanie się na studia to tylko jedna wizyta w Rektoracie! Informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się tutaj.

Uzupełnij swoje wykształcenie i zapisz się na studia II stopnia!

Udostępnij wpis:

13 lutego 2019