Kolejny sukces studentów Architektury WSEiZ w Piasecznie

Architektura WSEiZ

Dzięki współpracy z gminą Piaseczno studenci kierunku Architektura w WSEiZ mieli możliwość przygotowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta Piaseczno na podstawie dwóch aktualnie procedowanych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie było wymagające ze względu na wpis fragmentu miasta, jako obszaru chronionego w Rejestrze Zabytków.

Celem Konkursu było stworzenie spójnej wizji centrum miasta jako silnej i pełnej życia przestrzeni miejskiej, która przyciąga i zatrzymuje na dłużej. Szczegóły dotyczące wykorzystania przygotowanych projektów Gmina Piaseczno opisała w artykule Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów wielofunkcyjnych (wraz z MPZP) – centrum miasta Piaseczno.

Projekty nagrodzone przez komisję konkursową to:

I miejsce – Pani Katsiaryna Zmitrovich, Pani Maryna Tsyhanova (praca nr 02)

Uzasadnienie: ładnie zaprojektowana zielona przestrzeń publiczna wpisująca się w strategię rozwoju miasta, inspirująca praca, bardzo różnorodne zagospodarowanie, atrakcyjna rekreacja, autorki kształtują miasto za pomocą zieleni i jest to ważny temat dla miasta.

II miejsce – Pani Patrycja Denisiuk, Pani Mykola Malashok (praca nr 08)

Uzasadnienie: uczciwe potraktowanie przestrzeni, świetne kształtowanie tkanki śródmiejskiej, realne podejście do tematu centrum miasta, skrojone na możliwości miasta Piaseczno, bardzo ładna makieta.

III miejsce – Pan Tsyliuryk Yevhenii, Pani Biriukova Anastasiia (praca nr 07)

Uzasadnienie: odważnie zaprojektowany reprezentacyjny wjazd do miasta, za odwagę rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, za nadążanie za trendami europejskimi i zachowanie historycznej osi ulicy Puławskiej, za żywą zieloną przestrzeń w mieście, odważne potraktowanie tematu komunikacji pieszej, rowerowej i stworzenie symbolicznego wjazdu do miasta.

 

Komisja zwróciła się także z wnioskiem do Burmistrza o przyznanie wyróżnień dla poniżej wymienionych prac, ze względu na wysoki poziom opracowania i szczególne przyłożenie się warsztatowe uczestników konkursu do wykonanych tematów:

Wyróżnienie – Pan Marcin Podowski, Pani Svitlana Korobko (praca nr 04)

Uzasadnienie: odwaga kształtowania tarasów przy wodnym ciągu Perełki, szerokie spektrum użyteczności, ciekawa wizja kanału miejskiego Perełka i rozwiązanie ciągu błękitno-zielonej infrastruktury.

Wyróżnienie – Pan Dominik Buntner, Pani Weronika Szczepaniak (praca nr 01)

Uzasadnienie: odwaga kształtowania nowej zabudowy, przejrzysta praca, zwrócenie uwagi na błękitno-zieloną infrastrukturę, za czytelne zagospodarowanie kanału Perełki, zaproponowanie „zielonych dachów”.

Wyróżnienie – Pani Aleksandra Pałgan, Pan Jakub Senderowski (praca nr 05)

Uzasadnienie: odważne kształtowanie kwartałów i pierzei w dobrym kierunku, bardzo dobra klasyka urbanistyki i przekonujące podanie makiety.

Wyróżnienie – Pan Kamil Surdykowski, Marta Gnyp, Patrycja Kaj (praca nr 09)

Uzasadnienie: za próbę rozwiązania narożnika pierzei ulicy Sienkiewicza i Kościuszki, za wykreowanie następcy istniejącego obiektu handlowego.

 

Gratulujemy!

Udostępnij wpis:

14 września 2021