KOLEJNA NAGRODA DLA WSEiZ

KOLEJNA NAGRODA DLA WSEiZ

IMG 7342

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017, której inicjatorem jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Na stronie www.irforum.pl czytamy, że:

„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i  innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017” wręczone zostały w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Dane uwzględniane przy końcowych rozstrzygnięciach pochodziły z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty”.

Nagroda zostanie wręczona 23 października w czasie II Forum Inteligentnego Rozwoju.

Udostępnij wpis:

6 września 2017