KOBYŁKA W RADZIE PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA WSEiZ

KOBYŁKA W RADZIE PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA WSEiZ

IMG 7342

Grono współpracujących z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania podmiotów samorządowych powiększyło się o kolejną gminę z otoczenia stolicy.

Porozumienie o współpracy, w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania podpisały Burmistrz Miasta Kobyłka Pani Edyta Zbieć oraz Pani Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ.

Porozumienie podpisane zostało z Wydziałem Inżynierii i Zarządzania, ale zawarte w nim ustalenia dotyczą także projektów związanych z Wydziałem Architektury naszej Uczelni. Celem umowy jest realizacja wspólnych projektów w zakresie architektury i ochrony środowiska, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych, a także podejmowania wspólnych działań w zakresie ubiegania się o projekty badawcze i dydaktyczne zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

Jak podkreślała Pani Burmistrz Edyta Zbieć Kobyłka jest miastem, które chce się zmieniać, ale zmieniać w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami ładu przestrzennego, nowoczesnego projektowania i dbałością o środowisko naturalne. Podpisane porozumienie pozwala Władzom Miasta na realizację planowanych zmian poprzez merytoryczne wsparcie Uczelni i nowatorskie rozwiązania naszych studentów.

Udostępnij wpis:

19 lutego 2020