KLUCZ SUKCESU

KLUCZ SUKCESU

IMG 7342

Dnia 14 listopada 2019 r., Prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec odebrał wyróżnienie Klucz Sukcesu podczas XXII Kongresu WOD-KAN-EKO.
Wyróżnienie to przyznaje kapituła Klucza Sukcesu osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju danej branży, w przypadku profesora – branży wodociągowo- kanalizacyjnej. Laudację wygłosił Stanisław Krusz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich Wodociągów S.A.

Prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec to Przewodniczący Komisji Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, Doradca ds. Gospodarki Wodnej Komisji Środowiska Senatu RP, Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Ekspert ONZ.

Profesor brał też udział w debacie nt. „Science fiction czy po prostu przyszłość: oczyszczalnia ścieków to fabryka produkująca nie tylko wodę, ale i inne surowce dla różnych gałęzi przemysłu?”.

Gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów.

Udostępnij wpis:

25 listopada 2019