KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

IMG 7342


W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne.

Zdrowie Publiczne to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa.

Wiedza i umiejętności przekazywane na tym kierunku obejmują tematy związane z:

  • rozpoznawaniem biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,
  • złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia,
  • przygotowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem, realizowaniem i koordynowaniem programów oświaty zdrowotnej, programów opieki i rehabilitacji
    psychospołecznej oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
  • sprawowaniem kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Zapisz się na Zdrowie Publiczne! >> REKRUTACJA ONLINE

Udostępnij wpis:

6 maja 2020