Justyna Majewska otrzymała nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza

Justyna Majewska

1 grudnia 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, zostały wręczone Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Laureatką Nagrody za działalność artystyczną i promocję Ziemi Łukowskiej została mgr sztuki Justyna Majewska wykładowczyni WSEiZ na Wydziale Architektury.

Nagroda imienia Ludomira Benedyktowicza jest nagrodą honorową, cieszy się sporą renomą, jej laureaci rozsławiają Podlasie pracą naukową, dorobkiem artystycznym bądź zaangażowaniem społecznym. Od 1987 roku uhonorowano około 100 wybitnych przedstawicieli: osoby indywidualne, instytucje, organizacje życia społecznego, kulturalnego, literackiego, artystycznego i patriotycznego, odznaczających się nieprzeciętnymi zasługami w działalności na rzecz regionu.

 

JUSTYNA MAJEWSKA – studiowała w warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki w zakresie specjalizacji projektowania graficznego, u prof. Leszka Hołdanowicza. Nauki z malarstwa pobierała u prof. Teresy Pągowskiej, prof. Eugeniusza Markowskiego i prof. Stanisława Poznańskiego.
Ma w swym dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest Uczestniczką szeregu plenerów malarskich. Jej prace znajdują się w kraju i za granicą w zbiorach prywatnych, kolekcjach galerii, muzeów, a także w urzędach.
Za opracowania i ilustracje do podręczników szkolnych została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursie PTWK na „Najpiękniejszą Książkę Roku”.
Współpracuje z wydawnictwami, takimi jak: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Agencja Wydawnicza „Grafag”, Wydawnictwo Pruszyński i s-ka oraz wieloma innymi.
W swym dorobku zawodowym ma również pracę w zakresie scenografii w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Obecnie jest wykładowczynią w WSEiZ. I jak sama mówi „wszystkie swoje specjalizacje traktuje z równorzędnym zaangażowaniem, gorliwością i rzetelnością”.

Udostępnij wpis:

14 grudnia 2022