JUBILEUSZ PROFESORA MARKA GROMCA WYKŁADOWCY WSEIZ

JUBILEUSZ PROFESORA MARKA GROMCA WYKŁADOWCY WSEIZ

IMG 7342

We wrześniu tego roku minęła 75 rocznica urodzin oraz 50 lat pracy zawodowej naszego wykładowcy p. prof. dr. hab. inż. Marka Gromca. Z okazji tak pięknego podwójnego jubileuszu przedstawiamy sylwetkę Pana Profesora i składamy serdeczne życzenia.

Marek Gromiec (ur. 14 IX 1943 w Warszawie) jest profesorem nadzwyczajnym, ekspertem ONZ w dziedzinie inżynierii środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem. W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania jest profesorem nadzwyczajnym i wykłada na kierunku Ochrona Środowiska (przedmioty: Technologia wody i ścieków, Gospodarka wodna i ściekowa, Prawo ochrony środowiska, Polityka ochrony środowiska). Jest niezwykle ceniony i lubiany przez studentów.

Profesor Gromiec pełnił wiele ważnych funkcji, był m.in. doradcą ministra środowiska, przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Ekorozwój”, wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i wiele innych. Kierował i koordynował pracą przy dużych projektach badawczo-wdrożeniowych. Pracował za granicą, m.in. jako ekspert z ramienia ONZ. Laureat wielu polskich i zagranicznych nagród i odznaczeń. Członek rad naukowych i technicznych, stowarzyszeń naukowych i komitetów.

Sylwetka p. prof. Marka Gromca została przedstawiona obszernie we wrześniowym numerze czasopisma „Gospodarka Wodna”. Tutaj dostępny jest cały tekst opisujący imponujący dorobek Jubilata. Zachęcamy do lektury.

  

Udostępnij wpis:

19 października 2018