JAK DOSTOSOWAĆ KIERUNKI STUDIÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW? SPOTKANIE WE FRANCUSKIEJ IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ Z UDZIAŁEM WŁADZ WSEIZ

JAK DOSTOSOWAĆ KIERUNKI STUDIÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW? SPOTKANIE WE FRANCUSKIEJ IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ Z UDZIAŁEM WŁADZ WSEIZ

IMG 7342

W dniu 29. maja 2014 r. we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), odbyło się spotkanie przedstawicieli sfery biznesu z Władzami Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie dyskusji zastanawiano się przede wszystkim nad dostosowaniem programów kształcenia na uczelniach do bezpośrednich potrzeb pracodawców. Wszystko po to, aby podejmowane przez nie działania lepiej przygotowywały absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.

Spotkanie było także okazją, aby Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce pan dr inż. Sébastien Reymond przedstawił doświadczenia francuskie w zakresie prowadzenia kształcenia na poziomie wyższym we współpracy z biznesem oraz zaprezentował możliwości współpracy uczelni polskich i francuskich poprzez realizację wspólnych programów studiów.

Uczestniczący w spotkaniu reprezentanci firm: Auchan Polska, Ogrody Ulrichów Sp. z o.o., Decoroom, Lafarge, PIASECKA&ŻYLEWICZ, EDU & MORE Sp. z o.o., Procontent Communication, Sanofi Aventis Sp. z o.o., Centrum Języka Francuskiego VOILA, EKONAPĘDY, SOROBAN, SOLBET (reprezentujący Stowarzyszenie Producentów Betonów) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwrócili uwagę na potrzebę rozwijania u studentów między innymi umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem oraz posługiwania się technikami prezentacyjnymi. Dyskutowano także nad możliwościami pełniejszego włączenia pracodawców w proces kształcenia oraz elastycznością ofert edukacyjnych szkół wyższych.

Jako przykłady współdziałania wymieniano między innymi:

  • konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Uczelnie programów kształcenia,
  • projektowanie programów studiów podyplomowych – „studia szyte na miarę”,
  • umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawców,
  • realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących Pracodawców,
  • prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
  • udział Pracodawców w egzaminach dyplomowych.

Podkreślono także nieodzowność współpracy sfery biznesu z uczelniami, jako szansę na sprostanie potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Władze WSEiZ reprezentowali: Prezydent Uczelni – prof. dr hab. inż. Jan Misiak, Prorektor – dr Justyna Kłys, Dziekan Wydziału Zarządzania – prof. WSEiZ dr inż. Jan Cetner, Dziekan Wydziału Ekologii – doc. dr Piotr Tomaszewski oraz Prodziekan Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca.

Udostępnij wpis:

2 czerwca 2014