IZABELIN I SULEJÓWEK – DWIE NOWE GMINY PODPISAŁY UMOWY O WSPÓŁPRACY Z WSEiZ

IZABELIN I SULEJÓWEK – DWIE NOWE GMINY PODPISAŁY UMOWY O WSPÓŁPRACY Z WSEiZ

IMG 7342

W grudniu do grona współpracujących z WSEiZ podmiotów samorządowych dołączyły kolejne dwie podwarszawskie gminy – Sulejówek i Izabelin.

12 grudnia 2019 r. Pani Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ oraz Pan Remigiusz Górniak Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek podpisali porozumienie o współpracy dotyczące realizacji m.in. wspólnych projektów w zakresie architektury i ochrony środowiska, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych, a także podejmowania wspólnych działań w zakresie ubiegania się o projekty badawcze i dydaktyczne zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

Kilka dni później, 18 grudnia w siedzibie WSEiZ gościła Pani Wójt Dorota Zmarzlak, która podpisała porozumienie o współpracy między WSEiZ a Gminą Izabelin. Zawarte w porozumieniu treści, podobnie jak w umowie z Sulejówkiem dotyczyły m.in. zagadnień związanych z architekturą, architekturą krajobrazu, budownictwem oraz ochroną środowiska.

W ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym WSEiZ realizuje już kilkanaście umów z różnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Cieszymy się, że do tego grona dołączyły kolejne gminy z otoczenia stolicy.

Udostępnij wpis:

20 grudnia 2019